Obchodní podmínky


(dále jen „OP“)

Sídlo firmy a korespondenční adresa:

Hnězdenská 735/6
181 00, Praha 8 - Troja

telefon: 603795711
email: foto@luciepisecka.cz

IČ: 76504395


Adresa atelieru:

Zelenohorská 17/506
181 00, Praha 8 - BohnicePoskytované služby:
 • Fotografické práce - fotografie rodinná (newborn, dětská, těhotenská...), svatební, focení zvířat, dokumentární foto, reportážní foto atd.. (dále jen „focení“). 
 • Individuální kurzy focení se zrcadlovkou nebo kompaktem pro začátečníky a mírně pokročilé (dále jen „kurz“ nebo „kurzy“). 
 • Individuální kurzy úpravy fotografií v programu Adobe Photoshop pro začátečníky a mírně pokročilé (dále jen „kurz“ nebo „kurzy“). 
 • Grafické práce - zhotovování kalendářů, vizitek, letáků, návrhy log aj. 

Místo poskytování služeb:
 • Interierové focení - v atelieru nebo na jiném místě dle dohody 
 • Exteriérové focení – dle dohody na určeném místě 
 • Svatební focení - Praha, Střední Čechy, Jižní Čechy 
 • Kurzy – Ateliér Praha 8 Čimice nebo na jiném místě dle předešlé dohody 

Pojmy užité v OP:
 • Fotograf – Lucie Písecká 
 • Klient – objednatel služeb, fotografovaný subjekt a další členové účastnící se fotografování 
 • Fotografický styl – charakteristické využití technického vybavení pro zachycení daných okamžiků dle individuálního pohledu fotografa, stejně tak následné úpravy fotografií 

Objednání služeb:
 • Služby lze objednat ideálně e-mailem, dále telefonicky, SMS, osobně nebo na Facebooku přes zprávy. 
 • Dle typu objednání bývají služby stejným způsobem potvrzeny. V okamžiku objednání služeb klient souhlasí se zde uvedenými OP, je s nimi srozuměn a nemá proti nim žádné výhrady. 
 • Objednáním služeb se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa a je s ním srozuměn. 
 • Objednání se považuje za závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení nebo kurzu fotografem i klientem. Všechny druhy focení nebo kurzů jsou splatné ihned po ukončení na místě v hotovosti, případně zaplacené předem jako záloha dle individuální dohody nebo jinak pokud je uvedeno v podmínkách. Případné doplatky za výběr fotografií nad rámec vybraného balíčku jsou splatné ihned po dodatečném výběru fotografií na účet fotografa (případně osobně v hotovosti). 

Časová náročnost a zpoždění:
 • Časová náročnost focení je vždy uvedena v ceníku. Časový harmonogram daného focení nebo kurzu může být kratší, než je uvedeno v ceníku a to i bez předchozího souhlasu klienta. Časový harmonogram může být u daného focení delší na základě rozhodnutí fotografa na místě. V případě, že klient požaduje prodloužit délku focení nad rámec, který fotograf požaduje za dostatečný, je toto nutno předem dohodnout s fotografem. 
 • V případě pozdního příchodu klienta se focení nebo kurz o tuto prodlevu neprodlužuje, výjimkou je dohoda klienta s fotografem na místě. 
 • V případě opoždění klienta o více jak 30 minut, je fotograf oprávněn domluvené focení nebo kurz zrušit bez náhrady a požadovat poplatek za rezervovaný čas v hodnotě 500 Kč. 

Výběr fotografií:
 • Fotografie jsou zasílány přes portál www.zonerama.cz ve skrytých albech. Klient vždy obdrží odkaz na své album určené pouze pro jeho výběr. Fotografie jsou zaslány jako neupravené. Na začátku galerie bývá zpravidla jedna až dvě fotografie upravená pro představu, jak budou výsledné fotografie vypadat. Zaslání náhledů probíhá do 5 dnů od fotografování. 
 • Počet fotografií, které jsou zaslány k výběru, je zcela v kompetenci fotografa a není předem přesně určen. Vždy však zaručuje možnost dostatečného a kvalitního výběru v rámci objednaného balíčku. 
 • Fotograf neručí za spolupráci všech členů, kteří se účastní focení a pokud se nepodaří v rámci časového harmonogramu nafotit dostatek kvalitních fotografií, nenese fotograf za toto odpovědnost. 
 • Větší počet fotografií zasílaných k výběru nelze vymáhat ani odvozovat od délky či náročnosti focení. 
 • Fotograf na základě zaslaného výběru klientem upraví dle svého fotografického stylu vybrané fotografie. Tyto jsou pak klientovi zaslány elektronicky v plné velikosti ke stažení. Po dohodě mohou být předány nebo zaslány klientovi na DVD nebo nahrány na vlastní flashdisk. 
 • Cena fotografií nad rámec balíčku je vždy uvedena u každého balíčku v ceníku. 
 • Fotograf si vyhrazuje právo vlastního výběru fotografií ze svatebního a reportážního focení, pokud se s klientem nedohodne jinak. 
 • Výběr fotografií je projevem autorského přístupu a fotografického stylu fotografa. 
 • Neupravené fotografie (raw formát, neupravené jpg, náhledy apod.) neposkytuji.
 • Po zaslání náhledů jsou fotografie uchovávány po dobu 3 měsíců, poté jsou z galerie i z disku smazány a zakázka je považována za uzavřenou a předanou. 

Úpravy - retuše:
 • Všechny odevzdávané výsledné fotografie jsou upravené dle fotografického stylu fotografa. 
 • U rodinných, dětských a ostatních fotografií (převážně reportáže) je upravován ořez, kontrast, jas a barevné ladění. Upravují se drobné kosmetické vady. O tom, co jsou drobné vady a retuše rozhoduje fotograf. 
 • Portréty, těhotenské fotografie a svatební portréty jsou upravovány detailněji.  O úrovni detailní retuše rozhoduje fotograf. 
 • Reportážní fotografie a skupinové svatební fotografie detailně retušovány nejsou. 
 • Klient může požádat o případné nadstandardní zásahy - úprava brad, zubů, odstranění větších kosmetických nedostatků, retuše části fotografie, odstranění tetování/samolepek a dalších náročnějších retuší - tyto úkony se provádí pouze na základě přání klienta a jsou účtování zvláštní sazbou (od 100 Kč za fotografii), která bude vždy předem odsouhlasena. Pokud klient proti těmto nadstandardním úpravám nevznese námitku do 48 hodin od zaslání výsledku upravené fotografie, má se za to, že s úpravami v daném rozsahu souhlasí. 
 • Pokud klient nevyžaduje kontrolu a náhled upravených fotografií, jsou retuše a korekce fotografií plně v kompetenci fotografa a nelze je dodatečně reklamovat či vyžadovat jejich korekci. 

Dárkové poukazy (vouchery):
 • Dárkové poukazy jsou vystavovány na základě objednání této služby v hodnotě jednotlivých fotografování nebo kurzů dle ceníku. Po uhrazení poukazu klient obdrží e-mailem elektronický poukaz k vytištění. 
 • Platnost dárkových poukazů je na nich vyznačena (pokud výjimečně vyznačena není, je platnost poukazu půl roku od jeho zakoupení). Služba musí být objednána i vyčerpána do data platnosti. 
 • Služba musí být vyčerpána během jednoho focení nebo kurzu, hodnotu poukazu nelze dělit na více částí ani na více focení, pokud nedojde k jinému ujednání mezi klientem a fotografem. 
 • V případě, že není poukaz do doby platnosti uplatněn, jeho hodnota beze zbytku propadá. 
 • Voucher je přenosný. 

Formáty fotografií:
 • Fotografie jsou odevzdávány v elektronické podobě, ve formátu JPEG v plném rozlišení a to v barevné (případně i černobílé) verzi. 
 • Ostatní neupravené fotografie (raw formát, náhledy apod.) neposkytuji. 

Reklamace:
 • V případě předaného tisku jsou fotografie vyvolávány u ověřených dodavatelů, se kterými má fotograf předešlé zkušenosti a jejich barevné podání odpovídá podání nastavení monitoru fotografa a jeho fotografickému stylu. Reklamace tiskových produktů je možná pouze na základně zjevné tiskové vady např. škrábance, pruhy, ohyb apod. Pokud fotograf předá klientovi fotografie, má se za to, že z pohledu barevnosti, světelnosti apod. jsou fotografie v pořádku a plně odpovídají fotografickému stylu fotografa. Z toho vyplývá, že barevnost, světelnost apod. nelze u předaných fotografií reklamovat. 
 • Reklamace digitálních souborů je možná na základě technické vady nosiče resp. přenosu dat. V případě prokázané vady (poškozené nebo nenahrané soubory) má klient nárok na bezplatnou výměnu CD/DVD nebo o opětovné zaslání upravených souborů elektronicky. 
 • Vlastní vzhled klienta a jeho nespokojenost s ním není důvod k reklamaci digitální ani tištěné podoby fotografií. 
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky. 

Autorská práva:
 • Náhledy fotografií z galerie není povoleno kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním vodotisku) dle autorského zákona č. 121/2000 sb. bez souhlasu fotografa. Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny pouze pro výběr fotografií k retuši. 
 • Prosím, respektujte toto upozornění, neposílejte odkazy na fotografie e-mailovou poštou, nezveřejňujte je na sociálních sítích a vyčkejte na konečnou podobu vašich snímků. 
 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoliv komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez předchozího souhlasu autora. 
 • Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci (pokud není předem domluveno jinak). 
 • Fotograf není oprávněn zveřejňovat ani jinak užívat fotografie bez předchozího souhlasu klienta. 

Ceny:
 • Ceny jsou uvedeny u konkrétních typů focení nebo kurzů. Odkaz zde.
 
Termín dodání zakázky:
 • Zakázky jsou předávány do cca 2-3 týdnů od výběru fotografií, datum určující tuto lhůtu je datum zaslání výběrů pro konečnou úpravu fotografií (nikoliv ode dne focení). 
 • Svatební fotografie jsou předávány do cca 4 týdnů od svatby. 
 • Fotograf si vyhrazuje právo v případě nutnosti všechny lhůty prodloužit, o tomto prodloužení termínu bude fotograf klienta informovat předem. 

Předání případných tištěných zakázek:

 • Fotografie se vyzvedávají vždy po předchozí domluvě v Bohnicích. 


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2016

1 komentář: